Cuộc đời này có ai mà hoàn hảo?

Những , cuộc họp hàng ngày có thể chiếm nhiều thời gian của chúng ta. Là một nhà lãnh đạo, bạn không chỉ giải quyết của ngày hôm nay mà còn phải nghĩ về những chuyện của tương lai. Không nhận ra một cá nhân, một đội hay một phòng ban đã đạt được thành quả gì là bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt. Hãy chúc mừng cho những thắng lợi nhỏ, một bước tiến đúng kế hoạch, một sáng kiến tiết kiệm chi phí, một lời khen của khách hàng – có thể tạo động lực và thúc đẩy nhân viên làm việc. Là một nhà lãnh đạo, bạn cần phải nhận biết được đã được hoàn thành tốt và phải biết đưa ra những lời khen ngợi thích ứng cho nhân viên.

Không ai hoàn hảo. Lại càng không có ai là một nhà lãnh đạo hoàn hảo. Chuyến hành trình của nhà lãnh đạo luôn có những sai lầm. Nếu chúng ta không phạm sai lầm, chúng ta sẽ không ra khỏi được “vùng thoải mái” và tiếp tục phát triển. Chìa khóa dẫn đến sự lãnh đạo vĩ đại là nhận ra khi nào thì bạn mắc sai lầm và chịu trách nhiệm cho sai lầm đó.

 

hinh 5%2824%29 Cuộc đời này có ai mà hoàn hảo?

Những lãnh đạo giỏi luôn cố nhận ra những sai lầm dễ mắc nhất và cố gắng tránh không phạm vào chúng.

Quên mất bạn đại diện cho điều gì. Không có gì gây khó hiểu hơn một nhà lãnh đạo nói một đằng làm một nẻo. Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn phải giữ lời.

Lên giọng kẻ cả. Có một ranh giới rất nhỏ giữa việc giao tiếp trên tinh thần tôn trọng với việc ra lệnh. Sử dụng mệnh lệnh và các cấu trúc cứng nhắc có thể là một thói quen của chúng ta khi được nghe những lời như vậy khi còn nhỏ. “Làm như tôi nói” hay “vì tôi đã nói thế” không phải là những lời nói tạo nên động lực và ảnh hưởng lãnh đạo của bạn sẽ nhanh chóng bị xói mòn nếu phong cách giao tiếp của bạn cứng nhắc như vậy.

Thiếu tiếng cười và óc hài hước. Bản chất của việc lãnh đạo và quản lý một tổ chức là một công việc nghiêm túc và vì thế khi bạn mang tiếng cười và óc hài hước để giảm nhẹ những căng thẳng trong công việc sẽ tạo ra nhiều hiệu quả tích cực. Tất cả chúng ta đều là con người và đều cần được cười, được thoải mái. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là tìm kiếm sự cân bằng trong công việc cho nhân viên của mình.

Giữ bí mật thông tin, không chia sẻ. Các nhà lãnh đạo có quyền tiếp cận với nhiều thông tin. Nhiều nhà lãnh đạo đã rơi vào cái bẫy của việc giữ bí mật thông tin này. Lý do thì có nhiều: “Thông tin này chỉ cần thiết cho phòng hành chính”, “Nhân viên sẽ hiểu nhầm lý do vì sao họ phải làm như vậy”… Các lãnh đạo là những hình mẫu tiêu biểu.

Những lãnh đạo giỏi luôn cố nhận ra những sai lầm dễ mắc nhất và cố gắng tránh không phạm vào chúng. Không có gì gây khó hiểu hơn một nhà lãnh đạo nói một đằng làm một nẻo. Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn phải giữ lời. Có một ranh giới rất nhỏ giữa việc giao tiếp trên tinh thần tôn trọng với việc ra lệnh. Sử dụng mệnh lệnh và các cấu trúc cứng nhắc có thể là một thói quen của chúng ta khi được nghe những lời như vậy khi còn nhỏ. “Làm như tôi nói” hay “vì tôi đã nói thế” không phải là những lời nói tạo nên động lực và ảnh hưởng lãnh đạo của bạn sẽ nhanh chóng bị xói mòn nếu phong cách giao tiếp của bạn cứng nhắc như vậy. . Bản chất của việc lãnh đạo và quản lý một tổ chức là một công việc nghiêm túc và vì thế khi bạn mang tiếng cười và óc hài hước để giảm nhẹ những căng thẳng trong công việc sẽ tạo ra nhiều hiệu quả tích cực. Tất cả chúng ta đều là con người và đều cần được cười, được thoải mái. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là tìm kiếm sự cân bằng trong công việc cho nhân viên của mình. . Các nhà lãnh đạo có quyền tiếp cận với nhiều thông tin. Nhiều nhà lãnh đạo đã rơi vào cái bẫy của việc giữ bí mật thông tin này. Lý do thì có nhiều: “Thông tin này chỉ cần thiết cho phòng hành chính”, “Nhân viên sẽ hiểu nhầm lý do vì sao họ phải làm như vậy”… Các lãnh đạo là những hình mẫu tiêu biểu.

  • Vấn đề Tìm Việc hiện nay khá khó khăn, nhưng bạn đừng quá lo lắng,  Mang Viec Lam sẽ hỗ trợ bạn những thông tin tuyển dụng mới nhất!

Họ là ví dụ cho người khác về việc hành vi nào là chấp nhận được trong tổ chức. Cách tiếp cận giữ bí mật thông tin có thể tạo ra ảnh hưởng hai chiều – thông tin không đi từ nhà lãnh đạo và cũng không đến nhà lãnh đạo. Tạo điều kiện giao tiếp cởi mở là chìa khóa giải quyết khó khăn này. Chia sẻ mọi thông tin là cách trực tiếp và tương tác hiệu quả, cho thấy bạn tôn trọng người khác và khả năng nắm giữ thông tin một cách có trách nhiệm của họ.

Không nhận ra sự tiến triển. Những công việc, cuộc họp hàng ngày có thể chiếm nhiều thời gian của chúng ta. Là một nhà lãnh đạo, bạn không chỉ giải quyết công việc của ngày hôm nay mà còn phải nghĩ về những chuyện của tương lai. Không nhận ra một cá nhân, một đội hay một phòng ban đã đạt được thành quả gì là bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt. Hãy chúc mừng cho những thắng lợi nhỏ, một bước tiến đúng kế hoạch, một sáng kiến tiết kiệm chi phí, một lời khen của khách hàng – có thể tạo động lực và thúc đẩy nhân viên làm việc. Là một nhà lãnh đạo, bạn cần phải nhận biết được công việc đã được hoàn thành tốt và phải biết đưa ra những lời khen ngợi thích ứng cho nhân viên.

Hãy nhớ rằng không có ai là hoàn hảo. Nhưng không có ai có thể ngăn cản bạn tiến bước trở thành một nhà lãnh đạo hoàn hảo.

Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>