tuổi xông đất năm 2017 cho tuổi sửu

Xem tuổi xông đất năm mới 2017 dành cho chủ nhà tuổi Kỷ Sửu 1949

Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Kỷ Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi more »

Xem tuổi xông đất năm mới 2017 dành cho chủ nhà tuổi Đinh Sửu 1937 

Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Đinh Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi more »

Xem tuổi xông đất năm mới 2017 dành cho chủ nhà tuổi Ất Sửu 1985 

Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Ất Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi more »

Xem tuổi xông đất năm mới 2017 dành cho chủ nhà tuổi Quý Sửu 1973 

Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Quý Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi more »

Xem tuổi xông đất năm mới 2017 dành cho chủ nhà tuổi Tân Sửu 1961 

Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Tân Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi more »