Phái Hình Thế

Phái Hình Thế trong Phong Thủy, bạn đã biết điều này chưa?

Khoảng đất phía trước nhà phải trống, tầm nhìn rộng, nếu có thêm nước chảy, ví dụ một con sông, thì càng hoàn hảo. Và cuối cùng là thế đất bên trái phải cao hơn bên phải. Từ xa xưa đã tồn tại rất nhiều trường phái phong-thủy khác nhau. Tất cả đều dựa trên more »