Benioff

Ellison và Benioff liệu có thể nào nối lại tình xưa?

Ellison cũng thừa nhận điều này. “Salesforce giờ là một công ty lớn. Các khách hàng mong đợi chúng tôi làm việc chung với nhau một cách chuyên nghiệp để mang lại lợi ích cho họ”, Ellison nói. Nhiều năm nay, họ căm thù nhau. Cả hai công kích sản phẩm, dịch vụ của nhau, more »