chọn giờ sinh Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sinh vào giờ nào thì tốt?

Tuổi Tuất sinh vào giờ nào thì tốt?

Trong 12 tháng của năm Tuất, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh giờ Tý (23-1h): Tuất mệnh Thổ khắc chế Tý mệnh Thủy. Người tuổi Tuất sinh giờ này số không gặp thời, công việc gặp nhiều bất lợi. Sinh giờ more »