xem bói qua ngày sinh

Các phương pháp xem tử vi cực chuẩn theo Mai Hoa Dịch Số hình ảnh

Giới thiệu về các phương pháp xem tử vi cực chuẩn theo Mai Hoa Dịch Số

Tiên thiên quẻ và hậu thiên quẻ là hai phương pháp mai hoa dịch số khác nhau. Tiên thiên quẻ dùng quẻ khí để xem, ứng với chi kì. Càn quẻ ứng với Kim, định ở ngày Canh, Tân hoặc ngày Thân, Dậu. Hay Càn chi ứng với ngày Tuất, Hợi vì Càn thuộc phương Tây Bắc more »
đại chiến xích bích

Quẻ Quan Âm: Quẻ Xích Bích Ao Binh

Liên quân Tôn – Lưu ngược sông đón đánh quân Tào, gặp nhau ở Xích Bích. Quân bộ quân thủy của Tào đối diện với sông lớn đã mất hết uy thế, quân thủy mới được tổ chức lại cùng với quân của Kinh Châu mới sáp nhập vào, sức chiến đấu kém, lại thêm bệnh more »