Martin Luther King

Những bài học lãnh đạo đến từ Martin Luther King

Chỉ có trẻ con mới mơ ước mà không hành động. Các nhà lãnh đạo thực sự có giấc mơ lớn, đi những bước đi lớn để truyền thông về nó và sau đó sẽ thực hiện những hành động lớn! Những hành động của mục sư  King đã khiến ông trở thành một trong more »