dưỡng sinh

Đừng nên bỏ lỡ “thời gian vàng dưỡng sinh” nửa giờ sau bữa ăn

Sau bữa sáng có thể đánh vỗ bên ngoài cẳng chân trong 5 phút, có ích cho tăng cường tuổi thọ. Vùng này có huyệt quan trọng nhất là Túc tam lý, sau bữa ăn nếu đánh vào vùng huyệt này có thể phát sinh vị khí, có lợi tăng cường tuổi thọ. Ba bữa more »