chọn giờ sinh Tuổi Thân

Tuổi Thân  sinh vào giờ nào thì tốt?

Tuổi Thân sinh vào giờ nào thì tốt?

Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh giờ Tý (23-1h): Thân mệnh Kim sinh Tý mệnh Thủy. Người sinh giờ này hay bị tiểu nhân quấy rối, sự nghiệp tuy có phát đạt nhưng chức vị bị more »