Đọc đáo nhà Exile tại Havana Biennale 2012 / Jose Angel Vincench

Nhà di động là một trong chuỗi sản phẩm sáng tạo của nhà thiết kế José Ángel Vincench, hiện được trưng bày tại triển lãm Havana Biennable lần thứ 11 tại Cuba. Triển lãm đã diễn ra và kéo dài cho tới ngày 11/06/2012. Những ngôi nhà di động này tập hợp những người có cùng sở thích đó là thích di chuyển, du lịch khắp nơi.

 
 Đọc đáo nhà Exile tại Havana Biennale 2012 / Jose Angel Vincench

 

Exile là một sản phẩm nghệ thuật sắp đặt gồm 5 chữ cái biết đi, tương ứng là 5 khối nhà di động móc với nhau thành một đoàn xe lưu động.

 Đọc đáo nhà Exile tại Havana Biennale 2012 / Jose Angel Vincench

Nhà di động là một trong chuỗi sản phẩm sáng tạo của nhà thiết kế José Ángel Vincench, hiện được trưng bày tại triển lãm Havana Biennable lần thứ 11 tại Cuba. Triển lãm đã diễn ra và kéo dài cho tới ngày 11/06/2012. Những ngôi nhà di động này tập hợp những người có cùng sở thích đó là thích di chuyển, du lịch khắp nơi.

 Đọc đáo nhà Exile tại Havana Biennale 2012 / Jose Angel Vincench

 Đọc đáo nhà Exile tại Havana Biennale 2012 / Jose Angel Vincench

 Đọc đáo nhà Exile tại Havana Biennale 2012 / Jose Angel Vincench

 Đọc đáo nhà Exile tại Havana Biennale 2012 / Jose Angel Vincench

 

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>